ონლაინ ლექსიკონი

Back

fly


არსებითი სახელი

Universal
 • ბუზი;
 • to break (to cruch) a fly (up) on the wheel - {ხატ} ბუზის დასჯა დაბორბლვით = ბეღურას ზარბაზანს არ ესვრიანო;
 • a fly in the ointment - {ხატ} ბუზი მალამოში = ერთმა ბილწმა თაგვმა ასკოკიანი ქვევრი წაბილწაო;
 • there are no flies on him - მას ვერ გააბრიყვებ;
 • ის ფხიზლად არის;
 • ის საიმედოა, ის უმწიკვლოა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფრენა, გადაფრენა;
 • ერთცხენიანი დაქირავებული ეტლი;
 • სარქველი (ჯიბისა);
 • გადამწევი კალთა (კარვისა);
 • ფრთა (ქარის წისქვილისა).

ზედსართავი

Universal
 • წინდახედული, ეშმაკი.

Universal
 • 1) verb (flew, flown)
 • ფრენა;

Universal
 • ქროლა, ჭენება;
 • გაფრენა, გაგზავნა (მტრედისა);
 • წაყვანა, მართვა, პილოტირება (თვითმფრინავისა);
 • ფრიალი;
 • მიტოვება, დატოვება (ქვეყნისა);

Universal
 • to fly high - გადიდგულება;
 • to fly at - თავდასხმა, დაცემა;
 • to fly away - გადაფრენა, გაფრენა;
 • to fly into - განრისხება, შერბენა, შევარდნა (ოთახში);
 • to fly into pieces - ნამსხვრევებად ქცევა;
 • to fly off - გაქცევა, მოკურცხვლა, ჩახტომა;
 • to fly out - დიდად განრისხება;
 • to fly over - გადახტომა, გადასკუპება;
 • to fly to - მივარდნა;
 • to fly upon - თავდასხმა;
 • to fly in the face of - აშკარად არ დამორჩილება, გამოწვევა;
 • to let fly (at) - სროლა, ძლიერ გალანძღვა;
 • to send somebody flying - გაგდება, გაძევება;

სინონიმები

ანტონიმები

 • unalert
 • unvigilant
 • unwatchful