ონლაინ ლექსიკონი

Back

impress


ნათარგმნია impress სინონიმები

ზმნა

Universal
  • დაბეჭდვა, ბეჭდის მოთავება;
  • ბეჭდის დასმა (on);
  • დაღის დასმა, დაშტამპელება, შტამპის დასმა;
  • ჩაგონება, გავლენის მოხდება(on);
  • გაოცება, განცვიფრება, ღრმა შთაბეჭდილების მოხდენა.

ზმნა

Universal
  • რეკვიზიციის მოხდენა, ჩამორთმევა (საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის).

არსებითი სახელი

Universal
  • პრესა, ბეჭდვითი სიტყვა, ნაბეჭდი, ანაბეჭდი;

სინონიმები