ონლაინ ლექსიკონი

Back

manner

გამოთქმა: /ˈmanə/

არსებითი სახელი

Universal
 • მოქმედების წესი, ხერხი, ყოფაქცევა;
 • მანერა, ნირი, ყაიდა, ჩვეულება;

მრავლობითი

Universal
 • ზნე, ადათი, ზნე-ჩვეულება, ადათ-წესები;
 • {ხელ} სტილი, მანერა (მხატვრისა);
 • სახე, სახეობა, ჯიში, ხარისხი;

Universal
 • manner of life - ცხოვრების რაგვარობა;

Universal
 • he has no manners - უზრდელია;
 • manner of execution - შესრულების მანერა;
 • all manner of - ყოველნაირი, ყოველგვარი;
 • no manner of - არავითარი, ვერავითარი, არც ერთი;
 • in a manner - რამდენადმე, ერთგვარად;
 • in a manner o speaking - ასე ვთქვათ;
 • in a promiscuous manner - ალაბედზე;
 • by no manner (of means) - არავითარ შემთხვევაში.

Economics
 • 1) საშუალება, მეთოდი, 2) მოქმედების წესი.

Law
 • 1) მოქმდების სახე, საშუალება;
 • მოქმედების ხასიათი;
 • 2) მოქმედება;
 • 3) წარმოების სხეობა, მომზადების სახეობა.

სინონიმები