ონლაინ ლექსიკონი

Back

matter

გამოთქმა: /ˈmatə/

ზმნა

Universal
 • მნიშვნელობის ქონა;

არსებითი სახელი

Universal
 • საქმე, საკითხი;
 • არსი, დედაარსი, შინაარსი;
 • საფუძველი, საბაბი;
 • ნივთიერება;
 • {სალ} ჭკუა, გონება;
 • მასალა;
 • {მედ} ჩირქი;

Universal
 • matter of fact - სინამდვილე;
 • as a matter pf fact - სიმანდვილეში, ფაქტობრივად, ნამდვილად;
 • matter of course - ბუნებრივია, თავისთავად ცხადია;
 • matter of life and death - სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხი;
 • a matter of argument - სადაო, საკამათო საკითხი;
 • matter of habit - ჩვევის საკითხია;
 • matter of opinion - სადავო საკითხი;
 • it is no laughing matter - აქ სასაცილო არაფერია;
 • a matter of two days - ეს ორი დღის საქმეა;
 • to push the matter through - საქმის ბოლომდე მიყვანა;
 • gray matter - ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება;
 • dead matter - არაორგანული ნივთიერება;
 • printed matter - ნაბეჭდი, დაბეჭდილი მასალა;
 • postal matter - საფოსტო გზავნილი, {ფილოს} მატერია;
 • what is the matter? - რაშია საქმე? რა მოხდა?;
 • what is the matter with you? - რა მოგივიდათ?;
 • no matter - არაფერია, სულ ერთია;
 • it is (makes) no matter - ამას მნიშვნელობა არა აქვს;
 • for that matter, for the matter of that - ამ შემთხვევაში;
 • in the matter of - რაც შეეხება;
 • to take matters easy - არ აღელვება, ყურადღების არ მიქცევა;
 • not to mince the matter - პირდაპირ თქმა;

Universal
 • it doesn't matter - ამას მნიშვნელობა არა აქვს.

Economics
 • 1) საქმე, 2) კითხვა, 3) საბაბი, 4) საფუძველი.

Law
 • საგანი;
 • საკითხი;
 • ფაქტი;
 • საქმე;
 • მასალა .

სინონიმები