ონლაინ ლექსიკონი

Back

protest


ზმნა

Universal
 • პროტესტის განცხადება, პროტესტის გამოცხადება;
 • გაპროტესტება (თამასუქისა);
 • ზეიმით გამოცხადება;

არსებითი სახელი

Universal
 • პროტესტი;

Universal
 • under protest - ნება-სურვილის გარეშე;
 • ძალით, ძალდატანებით;

Universal
 • to enter (to make, to lodge) a protest - პროტესტის განცხადება;
 • გაპროტესტება (თამასუქისა);

Universal
 • I protest - გარწმუნებთ.

Economics
 • 1. 1) პროტესტი, 2) პროტესტი (თამასუქის), 3) გაპროტესტება (თამასუქის);
 • 2. 1) გაპროტესტება, 2) გაპროტესტება (თამასუქის), 3) თამასუქთან დაკავშირებით პროტესტის გამართვა.

Law
 • 1. პროტესტი;
 • გაპროტესტება;
 • 2. გაცხადება;
 • რწმუნება.

სინონიმები

ანტონიმები