ონლაინ ლექსიკონი

Back

row


ნათარგმნია row სინონიმები

ზმნა

Universal
 • ნიჩბის მოსმა, ხოფვა;
 • ნავის წაყვანა;

ზმნა

Universal
 • საყვედურის გამოცხადება;
 • ლანძღვა;
 • ჩხუბის, აურზაურის ატეხა.

არსებითი სახელი

Universal
 • რიგი, მწკრივი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ნიჩბის მოსმა;
 • ნავით გასეირნება;

არსებითი სახელი

Universal
 • {სალ} ხმაური;
 • ჩხუბი;
 • კინკლაობა;
 • სკანდალი;
 • სასტიკი, მკაცრი დატუქსვა, საყვედური;

Universal
 • in a row - რიგში, მწკრივში;
 • in rows - მწკრივებად, რიგებად;
 • a hard row to hoe - {ამერ} ძნელი ამოცანა.

Universal
 • to go for a row - ნავით გასეირნება;

Universal
 • to row down - ნავით გასწრება.

Universal
 • what's all this row about? - რაშია საქმე? რა ხმაურია?
 • to have a row - ხმაური, ხმაურობა, ჩხუბი, კინკლაობა;
 • to kick up a row - ხმაურობის, ჩხუბის ატეხა;
 • to get into a row - სასტიკი, მკაცრი საყვედურის მიღება;

სინონიმები