ონლაინ ლექსიკონი

Back

schedule

გამოთქმა: /ˈʃɛdjuːl, ˈskɛd-/

ზმნა

Universal
 • კატალოგში შეტანა, სიაში შეტანა;
 • დაგეგმვა, გეგმის შედგენა;
 • გრაფიკის, განრიგის, ცხრილის შედგენა.

არსებითი სახელი

Universal
 • {ამერ}
 • კატალოგი, სია, ნუსხა;
 • აწერა, აღწერა, ინვენტარი;
 • ცხრილი, განრიგი, ტაბულა, გრაფიკი;

Economics
 • 1. 1) სია, კატალოგი, 2) აღწერა (დოკუმენტს დართული), 3) გეგმა, 4) გრაფიკი, 5) ოფიციალური დოკუმენტი;
 • 2. 1) შედგენა (სიის, ცხრილის), 2) გეგმის შემუშავება, პროგრამის.

Law
 • 1. დანართი, დამატება (დოკუმენტის) | დართვა (დოკუმენტისათვის);
 • 2. სია | სიაში შეტანა 3. განაწერი;
 • გრაფიკი.

სინონიმები