ონლაინ ლექსიკონი

Back

aggrieve


ნათარგმნია aggrieve სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
  • გულის ტკენა, წყენინება.

Law
  • 1) ზიანის მიყენება;
  • 2) უარი უთხრა კრედიტორს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე ( მოვალეზე )

სინონიმები

ანტონიმები