ონლაინ ლექსიკონი

Back

regard

გამოთქმა: /rɪˈgɑːd/

ზმნა

Universal
 • ყურება, ცქერა, მზერა, დაკვირვება;
 • ჩათვლა, მიჩნევა;

არსებითი სახელი

Universal
 • შეხედვა, გამოხედვა;
 • ყურადღება, პატივისცემა;
 • მზრუნველობა, ზრუნვა;

მრავლობითი

Universal
 • სალამი, მოკითხვა, თავის დაკვრა;
 • ურთიერთობა;
 • შეფასება, კარგი აზრი;

Universal
 • to pay regard to - პატივისცემით მოპყრობა;
 • out of regard for you - თქვენდამი პატივისცემით;
 • to pay no regard to - ანგარიშის არ გაწევა, ყურადღების არ მიქცევა;
 • to have regard for - ანგარიშის გაწევა (სურვილისათვის, გრძნობისათბის);

Universal
 • to send one's regards - მოკითხვის გადაცემა;
 • best regards, king regards - გულითადი, გულთბილი სალამი;
 • in this regard - ამ მხრივ;
 • in regard to, with regard to - მიმართ;
 • to have high regard for - კარგად ჩათვლა;

Universal
 • she regards him as among her friends - ის მას მეგობრად თვლის;
 • to regard in the light (under the aspect) of - რისამე შუქზე, თვალთხედვით განხილვა;
 • he is much regarded - ის ყურადღებით სარგებლობს;
 • as regards - რაც შეეხება;
 • that regards you - ეს თქვენ გეხებათ.

Economics
 • 1. 1) ყურადღება, 2) დამოკიდებულება;
 • 2. 1) მიჩნევა, განხილვა, 2) დამოკიდებულება, კავშირის ქონა.

Law
 • 1) პატივისცემა;
 • 2) დაცვა;
 • 3) ურთიერთობა;
 • 4) განხილვა.

სინონიმები

ანტონიმები