ონლაინ ლექსიკონი

Back

annex


ზმნა

Universal
 • დამატება, დართვა (დოკუმენტისა);
 • მინაშენი;
 • შემოერთება, ანექსირება, ანექსიის მოხდენა;
 • დართვა (წიგნისათვის).

Economics
 • 1) დანართი, დამატება;
 • 2) ანექსირება, მიერთება.

Law
 • 1. დამატება;
 • დანართი;
 • გამოყენება;
 • 2. მიერთება;
 • ანექსირება;
 • შემადგენლობაში შეტანა;
 • 3. დამოწმება (ბეჭდით, ხელმოწერით);
 • 4. დახმარება.

სინონიმები

ანტონიმები