ონლაინ ლექსიკონი

Back

auction block


ნათარგმნია auction block სინონიმები

Marketing
  • აუქციონის მოედანი , აუქციონის ფიცარნაგი ( პოდიუმი ან პლატფორმა , საიდანაც აუქციონისტი უძღვება საჯარო ვაჭრობას )

სინონიმები