ონლაინ ლექსიკონი

Back

base

გამოთქმა: /beɪs/

ზმნა

Universal
 • და­ფუძ­ნე­ბა, დამ­ყა­რე­ბა, დაყ­რდნო­ბა, ბა­ზი­რე­ბა;
 • სა­ფუძ­ვლის ჩაყ­რა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფუ­ძე, სა­ფუძ­ვე­ლი, საყ­რდე­ნი;
 • ბა­ზა, საყ­რდე­ნი პუნ­ქტი;
 • ძი­რი (მთი­სა);
 • {არქ} ზე­ძირ­კვე­ლი, ცო­კო­ლი;
 • {სპორტ} სტარ­ტის ად­გი­ლი;

ზედსართავი

Universal
 • და­ბა­ლი, სულ­მდა­ბა­ლი, უნა­მუ­სო, გა­თახ­სი­რე­ბუ­ლი, არა­კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი (ლი­თო­ნი).

ატრიბუტული

Universal
 • ძი­რი­თა­დი სა­ბა­ზო;

Economics
 • 1. 1) ბაზა, ბაზისი, საფუძველი, 2) დაარსება;
 • 2. ბაზირება;
 • დაარსება;
 • 3. საწყისი, საბაზისო

Law
 • 1) საფუძველი, საფუძვლიანობა/ დასაბუთება, დაარსება 2) ბაზა/ საბაზისო, საწყისი;
 • 3) დაბალი (მაგალითად, მოტივების შესახებ), 4) იძულებითი;
 • მონური;
 • ბატონყმური;
 • 5) არასრულფასოვანი.

სინონიმები

ანტონიმები