ონლაინ ლექსიკონი

Back

floor

გამოთქმა: /flɔː/

ზმნა

Universal
 • იატაკის დაგება;
 • წაქცევა;
 • მორევა, ჯობნა;
 • შეცბუნება, შეშფოთება;
 • მოსწავლის დასმა (რომელმაც გაკვეთილი არ იცის).

არსებითი სახელი

Universal
 • იატაკი, ფენილი, ნაგები, ნაფენი;
 • სართული, იარუსი;
 • პარლამენტის სხდომის დარბაზი;
 • სიტყვის აღება;
 • ზღვის ფსკერი;

Universal
 • corn floor - კალო
 • dirt (parqueted) floor - ოთახში წინ და უკან სიარული
 • ground floor - პირველი სართული
 • frest floor - მეორე სართული
 • third floor - მეოთხე სართული;
 • {ამერ} მესამე სართული
 • top floor, upper floor - ზედა სართული
 • lower floor - ქვედა სართული
 • on the second floor - მესამე სართულზე
 • to cross the floor of the House - ერთი პარტიიდან მეორეში გადასვლა
 • the floor - გამოსვლის უფლება
 • to have (to take) the floor - გამოსვლა (სიტყვით)

Economics
 • 1) მინიმალური დონე (ფასების შესახებ), 2) საფონდო ბირჟის საოპერაციო დარბაზი (მასში დაიშვებიან მხოლოდ ბირჟის წევრები)

Law
 • 1) იატაკი;
 • ძირი;
 • 2) მინიმალური დონე( ფასების, განაკვეთის და ა.შ.);
 • 3) ადგილები ( პარლამენტის წევრთა და ა.შ. სხდომათა დარბაზში);
 • 4) გამოსვლის უფლება, სიტყვა;
 • 5) აუდიტორია, საზოგადოება ( კანონპროექტზე).

Marketing
 • 1) სავაჭრო მოედნები (დარბაზები)(საცალო ვაჭრობის საწარმო) 2) მინიმალური ფასი (მნიშვნელობა, რომლამდე შეიძლება დაეწიოს პროდუქციის რეალიზაციის ფასი;
 • უდრის ცვლადი ხარჯების სიდიდეს პროდუქციის ერთეულზე)

სინონიმები