ონლაინ ლექსიკონი

Back

better

გამოთქმა: /ˈbɛtə/

ზმნა

Universal
 • გა­მოს­წო­რე­ბა, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა;

არსებითი სახელი

Universal
 • one's better - უფ­რო და­ხე­ლოვ­ნე­ბუ­ლი, უფ­რო და­ოს­ტა­ტე­ბუ­ლი;
 • one's betters - ზემ­დგო­მი პი­როვ­ნე­ბე­ბი;
 • to get the better of - ჯობ­ნა, გა­მარ­ჯვე­ბა, რა­ი­მეს მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა;
 • to think (all) the better of somebody - ვინ­მეს შე­სა­ხებ კარ­გი აზ­რის ქო­ნა;

არსებითი სახელი

Universal
 • სა­ნაძ­ლე­ოს დამ­დე­ბი.

ზმნისართი

Universal
 • იხილეთ well;
 • უკეთ, უკე­თე­სად, უმ­ჯო­ბე­სად;

Universal
 • 1) adjective (იხილეთ good;
 • well)
 • უკე­თე­სი;

Universal
 • to be (to get) better - უკეთ ყოფ­ნა, თა­ვის უკეთ გრძნო­ბა;
 • no better than a fool - მარ­თლა რომ სუ­ლე­ლია, სუ­ლე­ლია და მე­ტი არა­ფე­რი;
 • twice as long and better - ორ­ჯერ უფ­რო გრძე­ლია;
 • better off - უფ­რო მდი­და­რია, უკე­თე­სია;
 • to better for worse - რაც არ უნ­და მოხ­დეს;
 • to be better than one's word - და­პი­რე­ბა­ზე მე­ტის გა­კე­თე­ბა;

Universal
 • he had better go - მის­თვის აჯო­ბებ­და წა­სუ­ლი­ყო;
 • he is better loved than ever - ის ახ­ლა უკეთ უყ­ვართ, ვიდ­რე ოდეს­მე;
 • to think better of - გა­და­ფიქ­რე­ბა, გა­დათ­ქმა, აზ­რის გა­მოც­ვლა;
 • all the better, so much the better - მით უკე­თე­სი;

Universal
 • to better oneself - სამ­სა­ხურ­ში და­წი­ნა­უ­რე­ბა, ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა.

Economics
 • 1) გადამეტება, გადაჭარბება (წარმოების დონით);
 • 2) გაუმჯობესება, სრულყოფა.

Law
 • სანაძლეო, მხარე სანაძლეო შეთანხმებაში.

სინონიმები

ანტონიმები