ონლაინ ლექსიკონი

Back

crack


ნათარგმნია crack სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
 • ტკაცანი, ტკაცატკუცი;
 • მათრახის ტკაცუნი;
 • სკდომა, ბზარვა;
 • ხმის გამოცვლა (გარდამავალ ასაკში);
 • გახუმრება;
 • კაკლის, თხილის გამტვრევა;
 • {ჟარგ} გატეხით ქურდობის ჩადენა;
 • ერთი ბოთლი ღვილის დალევა;
 • მწყობრიდან გამოყვანა (ცხენისა, მებრძოლისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • ტკაცანი, ტკაცატკუცი, წკარუნი;
 • მათრახის ტკაცუნი;
 • ბზარი, ნაბზარი, ნაპრალი;
 • დარტყმა, გარტყმა, სილა;
 • {ჟარგ} ქურდობა გატეხით;
 • გამტეხი-ქურდი;

ზმნისართი

Universal
 • პირდაპირ, დიდი ხმაურით.

ზედსართავი

Universal
 • {სალ} სახელოვანი, სახელგანთქმული;
 • დახელოვნებული;
 • პირველხარისხოვანი, რჩეული.

Universal
 • in a crack - თვალის დახამხამებაში;

Universal
 • to crack up - განდიდება;

Universal
 • ნამსხვრევებად ქცევა.

სინონიმები

ანტონიმები