ონლაინ ლექსიკონი

Back

snap

გამოთქმა: /snap/

ზმნა

Universal
 • წკიპურტის კვრა;
 • მათრახის ტკაცუნი;
 • მშრალი ტოტის ტკაცანი;
 • საკეტელა, რაზა, საგდული;
 • სიცხოველე, გამოკვეთილობა (სტილისა);
 • {სალ} ენერგია, თაოსნობა, ფხიანობა;
 • უკეხი სიტყვა, უკმეხი პასუხი;
 • ხანმოკლე აცივება (cold snap);
 • მომენტალური სურათის გადაღება;
 • ხმელი ნამცხვარი;
 • {ჟარგ} ადვილი სარფა;
 • ადვილი საშოვარი;

ზმნა

Universal
 • წკიპურტის კვრა;
 • მათრახის ტკაცუნი;
 • ატკაცუნება, აჭრაჭუნება;
 • დაწკარუნება, დაჟღარუნება, გაჩხარუნება;
 • ჩაკეტვა, გადარაზვა;
 • გაელვება, გამობრწყინება;
 • მომენტალური გაელვება, გამობრწყინება;
 • მომენტალური სურათის გადაღება;
 • გაკაწვრა, გაფხაჭნა, კბენა (at);
 • მივარდნა, ცემა (ეცემა - at);
 • ნაჩქარევი გადაწყვეტილების გამოტანა;
 • დაჭერა, შეპყრობა;
 • დატაცება (ბილეთებისა და მისთანანი);
 • სიტყვის გაწყვეტინება, სიტყვის გამოცლა, ჩამორთმევა (მოსაუბრისათვის);

ზმნისართი

Universal
 • მოულოდნელად, უეცრად, უცებ, უცბად.

ზედსართავი

Universal
 • აჩქარებული, ნაჩქარევი;
 • მოუფიქრებელი;
 • უეცარი, მოულოდნელი;

Universal
 • to snap out - წამოყრანტალება, წამოსროლა (სიტყვისა და მისთანანი);

სინონიმები