ონლაინ ლექსიკონი

Back

centering


ნათარგმნია centering სინონიმები

Universal
  • 1) ტექ. დაცენტრება
  • 2) მშენ. ქარგილი
  • 3) მშენ. კამარის წყობა ქარგილზე

სინონიმები