ონლაინ ლექსიკონი

Back

blow

გამოთქმა: /bləʊ/

არსებითი სახელი

Universal
 • დატ­ყმა, ჩარ­ტყმა, დაკ­ვრა, შე­მოკ­ვრა;
 • at a blow, at one blow - ერ­თი დარ­ტყმით, ერ­თი დაკ­ვრით;

არსებითი სახელი

Universal
 • ნი­ა­ვი, და­ბერ­ვა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ყვა­ვი­ლო­ბა;

Universal
 • უცებ, უც­ბათ, ერ­თბა­შად;

Universal
 • to come to blows - ხელ­ჩარ­თულ ბრძო­ლამ­დე მივ­ლა;
 • to exchange blows - ჩხუ­ბი;
 • to fetch (to strike) a blow - დ არ­ტყმა;
 • to strike a blow for - და­სა­ცე­მად გა­მოს­ვლა, დახ­მა­რე­ბა;
 • to strike a blow against - წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­წე­ვა.

Universal
 • to have (to go for) a blow - სუფ­თა ჰა­ე­რით სუნ­თქვა;

Universal
 • {საზღვ} ქა­რიშ­ხა­ლი, გრი­გა­ლი;

Universal
 • კვეხ­ნა, ტრა­ბა­ხი;
 • {ტექ} გა­ქერ­ქვა;

Universal
 • 2) verb (blew, blown)
 • გა­ბერ­ვა, ქრო­ლა, შე­ბერ­ვა;
 • ფრი­ა­ლი (აფ­რი­ა­ლებს);
 • შე­ბერ­ვა, ქა­რის მი­ერ წა­ღე­ბა;
 • ქშინ­ვა, ქშე­ნა, ქო­ში­ნი;
 • ცხვი­რის მო­ხოც­ვა;
 • {სალ} ფუ­ლის ფლან­გვა, ფან­ტვა;
 • ბრძმე­დის ამუ­შა­ვე­ბა;
 • {ტექ} ღუ­მე­ლის ჩაქ­რო­ბა;
 • გა­ჯავ­რე­ბა, გუ­ლის მოს­ვლა;
 • შე­ხუ­რე­ბა, და­ტუქ­სვა;

Universal
 • to blow about, to blow abroad - ხმე­ბის, ცნო­ბე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა;
 • to blow in - {ჟარგ} შე­მო­ვარ­დნა, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­მო­ჩე­ნა;
 • to blow off (steam) - ორ­თქლის გა­მოშ­ვე­ბა, ჭარ­ბი ენერ­გი­ი­სა­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა;
 • to blow out - ჩაქ­რო­ბა, გაქ­რო­ბა;
 • to blow over - გავ­ლა, გვერ­დის ავ­ლა;
 • to blow up - გა­ბერ­ვა, აფეთ­ქე­ბა;
 • to blow upon - დის­კრე­დი­ტი­რე­ბა, სა­ხე­ლის გა­ტეხ­ვა;
 • blow high, blow low - რაც არ უნ­და მოხ­დეს;
 • to blow hot and cold - მერ­ყე­ო­ბა, აზ­რის ხში­რად შეც­ვლა.

Universal
 • in full blow - სავ­სე­ბით აყ­ვა­ვი­ლე­ბუ­ლია;

Universal
 • 2) verb (blew, blown)
 • აყ­ვა­ვე­ბა, ყვა­ვი­ლის გა­მო­ღე­ბა;
 • გა­ფურ­ჩქვნა.

Law
 • დარტყმა

სინონიმები