ონლაინ ლექსიკონი

Back

puff

გამოთქმა: /pʌf/

ზმნა

Universal
 • ნიავის ქროლა;
 • ქშინვა, ქშენა, ქოშინი, ხვნეშა;
 • კვამლის ბოლქვების გაშვება;
 • სიგარის მოწევა, სიგარის გაბოლება, მოქაჩვა;
 • ყოყოჩობა, თავის მოწონება;
 • მეტისმეტად ქება;
 • რეკლამის გაკეთება, რეკლამირება;
 • ბოლქვებით გამოსვლა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ქარის მსუბუქი ქროლა, ნიავი;
 • ქარის დაბერვა, ჰაერის ნაკადი;
 • კვამლი, ბოლი;
 • ბოლქვი (კვამლისა, ორთქლისა);
 • ბუმბულა;
 • ცხრაფურცელა, ცხრაფურცელა ღვეზელი;
 • ბუფი (კაბის გასაწყობი);
 • ბუმბულის დალიანდაგებული საბანი;
 • მყვირალა რეკლამა;

Universal
 • to puff and blow (pant) - მძიმედ სუნთქვა, ქოშინი;
 • to be puffed - აქოშინება, ქოშინის ავარდნა;
 • to puff at a pipe - ჩიბუხის, ყალიონის გაბოლება;
 • to puff away - შებერვა;
 • to puff out - გაქრობა, ჩაქრობა (სინათლისა);
 • to puff up - ბოლქვებით ამოსვლა (კვამლისა).

Economics
 • გაზვიადება, რეკლამირება

Law
 • გაბერილი რეკლამა.

Marketing
 • 1) მსუბუქი დაქროლვა , ქარის მსუბუქი დაქროლვა;
 • დაბერვის ხმა ( რომელიც გამოიცემა ოხშივარის ამოსუნთქვისას ან ჩასუნთქვისას ), 2) კვამლი , , ღრუბელი ( ბოლის , ორთქლის და მისთ . ), 3) ნაფაზის დარტყმა ( სიგარეტის და მისთ), 4) ღვეზელი;
 • 5) ბუფი ( კაბაზე ), 6

სინონიმები

ანტონიმები