ონლაინ ლექსიკონი

Back

build

გამოთქმა: /bɪld/

არსებითი სახელი

Universal
 • კონ­სტრუქ­ცია, ნა­გე­ბო­ბა, აგე­ბუ­ლე­ბა;
 • სტი­ლი;
 • სხე­უ­ლის აგე­ბუ­ლე­ბა, კონ­სტი­ტუ­ცია;

Universal
 • 2) verb (built, built)
 • აშე­ნე­ბა, აგე­ბა;
 • შექ­მნა;
 • ბუ­დის კე­თე­ბა;
 • დამ­ყა­რე­ბა, დაყ­რდნო­ბა (on);

Universal
 • to build into - ჩად­გმა, ჩას­მა;
 • to build up - აგე­ბა, აღ­მარ­თვა, აშე­ნე­ბა, ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­მაგ­რე­ბა, აგუ­რით ამო­შე­ნე­ბა;
 • to build upon - დამ­ყა­რე­ბა, იმე­დის დამ­ყა­რე­ბა.

Economics
 • 1. 1) აშენება, აგებამ, 2) შექმნა;
 • 2. 1) კონსტრუქცია, ფორმა, სტილი, 2) აგებულობა configuration

სინონიმები