ონლაინ ლექსიკონი

Back

kind

გამოთქმა: /kʌɪnd/

არსებითი სახელი

Universal
 • მოდგმა, ჩამომავლობა;
 • ოჯახი;
 • ჯიში (ცხოველთა);
 • ხარისხი, თანრიგი, ჯგუფი;
 • ნაირსახეობა;
 • ჯიში, ტიპი;
 • ბუნება, არსი;
 • ხარისხი, ხასიათი;

ზედსართავი

Universal
 • საყვარელი, მიმზიდველი, სანდომიანი, სასიამოვნო, კარგი;
 • კეთილი, გულკეთილი;
 • ყურადღებიანი;
 • თავაზიანი;
 • დამყოლი, გამგონი, მორჩილი;

Universal
 • himan kind - ადამიანთა მოდგმა;
 • of a better kind - საუკეთესო ჯიშის, გაუმჯობესებული ტიპი;
 • something of the kind - რაიმე ამგვარი, ამნაირი;
 • coffee of kind of- ცუდი ხარისხის ყავა;
 • what kind of-რაა?
 • nothing of the kind - არაფერი ამის მსგავსი;
 • these kond of men - ამგვარი ადამიანები;
 • he is a kind of - ის რაღაც;
 • all kinds of - ყოველგვარი;
 • to act after one's kind - თავს არ უღალატებს (საქციელში);
 • to differ in kind, not merely in degree - განსხვავება არა მხოლოდ ხარისხით, არამედ თვისებითაც;
 • in kind - ნატურით;
 • to repay one's insolence in kind - სამაგიეროს გადახდა იმავეთი;
 • a kind of - {სალ} რამდენადმე, ცოტაოდენ;

Universal
 • it is kind of you - ეს თქვენი მხრივ მოსაწონია;
 • be so kind as to - კეთილ ინებეთ! თუ შეიძლებოდეს!.

Economics
 • 1) სორტი, სახეობა, კლასი, განრიგი;
 • 2) ბუნება, ხასიათი.

Law
 • 1) კლასი,განმუხტვა;
 • 2) მოდგმა, სახეობა;
 • 3) სისხლით ნათესაობა.

სინონიმები

ანტონიმები