ონლაინ ლექსიკონი

Back

sort

გამოთქმა: /sɔːt/

ზმნა

Universal
 • დახარისხება;
 • გარკვეული ჯგუფისათვის მიკუთვნება;

არსებითი სახელი

Universal
 • სახეობა, სახე, გვარი, კლასი;
 • ხარისხი, ჯიში;
 • როგორი, რანაირი, რომელი;
 • ხარისხი, ხასიათი;
 • მანერა, ქცევა, მოქცევა;
 • რამდენადმე;
 • თავის სუსტად გრძნობა;

Universal
 • what sort of - რა;
 • nothing of the soft! - არაფერი ამის მსგავსი!;
 • some sort of - ვინმე, რომელიმე, რაიმე;
 • of all sorts - ყოველგვარი, ყოველნაირი;
 • of sorts - ერთგვარად, რამდენადმე;
 • a good sort - {სალ} კეთილი, გულკეთილი ადამიანი;
 • the better sort - გამოჩენილი ადამიანები;
 • in some sort - რამდენადმე;
 • after a sort - მსგავსად;

Universal
 • to sort out - გადარჩევა, დახარისხება, გამორჩევა.

Economics
 • 1. 1) სახეობა, სორტი, კლასი, ტიპი, 2) ხარისხი;
 • 2. სორტირება, გარჩევა.

Marketing
 • 1) კლასი, სახეობა, ტიპი;
 • 2) ხარისხი;
 • 3) სორტირება ა) (კომპიუტერული ფაილების დამუშავება მათი საჭირო წესით ორგანიზებისთვის), ბ)(პირდაპირ საფოსტო რეკლამაში– დაჯგუფების პროცესი დანიშნულების პუნქტებამდე გაგზავნის წინ);
 • 4) დახარისხებული მატყლი.

სინონიმები