ონლაინ ლექსიკონი

Back

by

გამოთქმა: /bʌɪ/

ზმნისართი

Universal
 • გვერ­დით, გვერ­დზე, მახ­ლობ­ლად, ახ­ლო-მახ­ლო;

წინდებული

Universal
 • თან, ახ­ლოს;

პრეფიქსი

Universal
 • by-product - არა­ძი­რი­თა­დი-არამ­თა­ვა­რი ნა­წარ­მი;
 • bystander - მოწ­მე, თვით­ხილ­ვე­ლი, დამ­სწრე, თვა­ლით მნახ­ვე­ლი.

Universal
 • he lives close by - სად­ღაც მახ­ლობ­ლად ცხოვ­რობს;
 • it's near by - აქ­ვეა გვერ­დით;
 • he passed by - ახ­ლოს ჩა­უ­ა­რა;
 • he put the newspaper by for the moment - გა­ზე­თი დრო­ე­ბით გვერ­დზე გა­და­დო;
 • he is laying money for a new radioset - ფულს აგ­რო­ვებს (სდებს) ახა­ლი რა­დი­ო­მიმ­ღე­ბისათ­ვის;
 • by and by - მა­ლე;
 • by and large - მთლი­ა­ნად, მთლი­ა­ნო­ბა­ში, სა­ერ­თოდ;

Universal
 • by the fireside - ბუ­ხარ­თან;
 • we went by the old tower - ძველ კოშკს ჩა­ვუ­ა­რეთ;
 • we travelled by the town - ქა­ლაქს ჩა­ვუ­ა­რეთ;
 • I shall be here by seven o'clock - შვი­დი სა­ათ­ვი­სათ­ვის აქ ვიქ­ნე­ბი;
 • by day - დღი­სით;
 • by night - ღა­მით;
 • by tram (train, rail, boat, bicycle, land, water, sea, air) - ტრამ­ვა­ით (მა­ტა­რებ­ლით, რკინიგზით, გე­მით, ვე­ლო­სი­პე­დით, ხმე­ლე­თით, წყლით, ზღვით, ჰა­ე­რით);
 • do you like the sixth symphony by Tchaikovsky? - მოგ­წონთ ჩა­ი­კოვ­სკის მე­ექ­ვსე სიმფონია?
 • Tbilisi was founded by Gorgasali in the fifth century - თბი­ლი­სი და­არ­სა გორ­გა­სალ­მა
 • მე­ხუ­თე სა­უ­კუ­ნე­ში;
 • by chance - შემთხვევით;
 • by retail - ცა­ლო­ბით;
 • by the pound - გირ­ვან­ქო­ბით;
 • five by six is thirty - ხუ­თი გამ­რავ­ლე­ბუ­ლი ექ­ვსზე უდ­რის ოც­და­ათს;
 • bread is cheaper now by ten kopeks - ახ­ლა პუ­რი ათი კაპიკით უფრო იაფია;
 • by the by - სიტ­ყვამ მო­ი­ტა­ნა;

სინონიმები