ონლაინ ლექსიკონი

Back

c

გამოთქმა: /siː/

Universal
 • {შემოკლ} Commonwealth
 • თანამეგობრობა.

Universal
 • I noun;
 • plural - Cs C's (si:z)
 • 1) ინგლისური ალფავიტის მესამე ასო
 • 2) {მუს} დო (აგრეთვე C natural)

Universal
 • C sharp - დო-დიეზი
 • C double sharp - დო-დუბლ-დიეზი
 • C flat - დო-ბემოლი
 • C double-flat - დო-დუბლ-ბემოლი

Universal
 • 3) {მათ} კონსტანტა, მუდმივი სიდიდე (ფორმულაში, გამოსახულებაში)
 • 4) ქაღალდის ზომის ამღნიშვნელი საერთაშორისო აღნიშვნა, ყველაზე ხშირად გამოიყენება კონვერტების ზომების აღნიშვნისათვის
 • 5) {ამერ} ასი დოლარი

Universal
 • II {შემოკლ} century
 • საუკუნე

Universal
 • III {შემოკლ} circa {ლათ}
 • დაახლოებით, მიახლოებით

Universal
 • IV {შემოკლ} calorie
 • მცირე კალორია, გრამ-კალორია

Universal
 • V {შემოკლ} C - calorie
 • დიდი კალორია, კილოგრამ-კალორია

Universal
 • VI {შემოკლ} centimetre
 • სანტიმეტრი.

Law
 • 1) (codex)კოდექსი;
 • 2)(confidential)საიდუმლო;
 • 3)(confinement)პატიმრობა, დაპატიმრება;
 • 4) (contract)ხელშეკრულება;
 • 5) (copy)ასლი, ეგზემპლიარი;
 • 6)(copyright)საავტორო ( ან გამომცემლის ) უფლება;
 • 7)(correct)სწორია, სწორად;
 • 8) (correction) შესწორება

სინონიმები

 • ampere-second
 • ascorbic acid
 • atomic number 6
 • blow
 • c
 • carbo
 • carbon
 • carbon paper
 • century
 • coke
 • coulomb
 • cytosine
 • degree Celsius
 • degree centigrade
 • deoxycytidine monophosphate
 • hundred
 • light speed
 • nose candy
 • one C
 • snow
 • speed of light
 • vitamin C

ანტონიმები