ონლაინ ლექსიკონი

Back

cab


ზმნა

Universal
 • ეტლით მგზავრობა (to cab it).

არსებითი სახელი

Universal
 • ეკიპაჟი, ეტლი, კები;
 • მეეტლე;
 • ტაქსი (motor-cab);
 • ჯიხური (ორთქმავალზე);
 • კაბინი (მძღოლისა, პილოტისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • {ჟარგ} ბწკარული, ბწკარედ-ბწკარედი თარგმანი;
 • შპარგალკა;
 • ბწკარული თარგმანით, შპარგალკით სარგებლობა.

Universal
 • {შემოკლ} Civil Aeronautics Board
 • სამოქალაქო ავიაციის კომიტეტი.

Universal
 • I noun {შემოკლ} cabriolet
 • 1) ტაქსი
 • by cab, in a cab - ტაქსით
 • to call a cab - ტაქსის აყვანა
 • to take a cab - ტაქსის აყვანა, ტაქსით მგზავრობა
 • 2) დაქირავებული ეკიპაჟი, კები
 • 3) კაბრიოლეტი
 • II verb {შემოკლ} cabriolet {სალ}
 • 1) ტაქსით მგზავრობა
 • Syn: cab it
 • 2) მანქანის მართვა
 • III noun {შემოკლ} cabin
 • 1) მძღოლის კაბინა
 • 2) ძარა
 • IV {შემოკლ} cabbage.

სინონიმები