ონლაინ ლექსიკონი

Back

hack


ნათარგმნია hack სინონიმები

ზმნა

Universal
 • გაპობა, გაჭრა, გაცეხვა;
 • კიწვა;
 • ნაკუწ-ნაკუწად ქცევა;
 • დაკბილვა;
 • გათლა (ქვისა);
 • მოწინააღმდეგის კანჭებში გარტყმა (ფეხბურთის თამაშისას);
 • ჭრილობის მიყენება;
 • გაფხვიერება (თოხით);
 • გატეხა (წერაქვით);
 • ხველება.

ზმნა

Universal
 • ცხენის თხოვება;
 • ცხენით სვლა;
 • მძიმე სამუშაოსათვის დაქირავება;
 • გაუგვანოება, გაუხამსება.

არსებითი სახელი

Universal
 • ჭრილობა, ჭრილი, კვეთილი;
 • დაბეჟილობა (დარტყმისაგან მიყენებული);
 • ჭდე;
 • ნაკბილი;
 • თოხი, წერაქვი;

არსებითი სახელი

Universal
 • დაქირავებული ცხენი;
 • {ამერ} დაქირავებული ეტლი;
 • საჯდომი ცხენი;
 • ჯაგლაგი ცხენი, მძიმე სამუშაოს შემსრულებელი, მედღეური;

სინონიმები