ონლაინ ლექსიკონი

Back

certification


ნათარგმნია certification სინონიმები

არსებითი სახელი

Universal
  • დამოწმება, დადასტურება;
  • მოწმობის გაცემა.

Economics
  • 1) მოწმობის გაცემა;
  • 2) დადასტურება;
  • ლეგალიზაცია.

Law
  • 1) დამოწმება , ლეგალიზაცია , მოწმობა , მოწმობის გაცემა;
  • 2) გაფრთხილება სასამართლოში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში ან სასამართლოს ბრაძანების დაუმორჩილებლობა;
  • 3)სერთიფიცირების პროცედურა ( ქვემდგომი სასამართლოს მიმართვა ზემდგომისადმი რთულ იურიდიული .... ცნო

სინონიმები