ონლაინ ლექსიკონი

Back

security

გამოთქმა: /sɪˈkjʊərɪti, sɪˈkjɔːrɪti/

არსებითი სახელი

Universal
 • უშიშროება, უსაფრთხოება;
 • თავდებობა;
 • მტკიცე რწმენა, დაჯერებულობა;
 • გარანტია, საწინდარი;

მრავლობითი

Universal
 • ფასიანი ქაღალდები.

Universal
 • to give security - გირაოდ მიცემა (for);

Economics
 • 1) უსაფრთხოება, 2) სანდოობა, 3) დარწმუნება, 4) დაცვა, 6) უზრუნველყოფა, განატია, 7) ფასიანი ქაღალდი.

Law
 • 1. უსაფროება;
 • 2. უზრუნველყოფა;
 • გარანტია, ვალი;
 • 3. საბრუნავი დოკუმენტი;
 • ფასიანი ქაღალდი;
 • 4. თავდებობა;
 • თავმდები;
 • 5. იზოლაცია, რეჟიმი (პენიტენციალური დაწესებულების)

სინონიმები

ანტონიმები