ონლაინ ლექსიკონი

Back

security measures


ნათარგმნია security measures სინონიმები

Law
  • უსაფრთოხების ზომები;
  • რეჟიმის ზომები (თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში)

სინონიმები