ონლაინ ლექსიკონი

Back

chat

გამოთქმა: /tʃat/

ზმნა

Universal
  • ბაასი, საუბარი, მუსაიფი;
  • ყბედობა, ლაყბობა, როშვა.

არსებითი სახელი

Universal
  • ლაპარაკი, საუბარი, ენის ტარტარი;

Universal
  • to have a chat - მოლაპარაკება, საუბარი;
  • to have a nice chat - ლაპარაკით გულის მოჯერება;

სინონიმები