ონლაინ ლექსიკონი

Back

communication

გამოთქმა: /kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • უწყება, შეტყობინება;
 • კავშირი, კავშირგაბმულობა;
 • კომუნიკაცია;

Universal
 • vocal communicative - adjective ლაპარაკის მოყვარული, მობაასე, მოუბარი, გულღია, თანაზიარი.

Economics
 • 1) შეტყობინება, გადაცემა;
 • 2) კომუნიკაცია, კავშირი, დაკავშირების საშუალება.

Law
 • 1) შეტყობინება;
 • ინფორმაცია;
 • უწყება;
 • 2) კავშირი;
 • კომუნიკაცია;
 • 3) წარდგენა ( გაცნობაზე , მოწონებაზე );
 • 4) დაგზავნა ( ასლებისა )

სინონიმები