ონლაინ ლექსიკონი

Back

custom

გამოთქმა: /ˈkʌstəm/

არსებითი სახელი

Universal
 • ჩვეულება, ადათი, ზნე-ჩვეულება;

მრავლობითი

Universal
 • ბაჟი;

ატრიბუტული

Universal
 • დაკვეთით დამზადებული.

Universal
 • native customs - ადგილობრივი ზნე-ჩვეულებანი;
 • კლიენტურა;

Universal
 • შესყიდვა;

Economics
 • 1) ჩვეულება;
 • 2) კლიენტურა, მყიდველები;
 • 3) შეკვეთები;
 • 4) შესყიდვები.

Law
 • 1. ჩვეულება;
 • ჩვეულებითი სამართალი;
 • 2. საბაჟო მოსაკრებლები.

Marketing
 • 1. 1) წესი , ზნე , ჩვევა, 2) კლიენტურა , მყიდველები, 3) შეკვეთები , შესყიდვები, 4) ჩვეულება ( საყოველთაოდ მიღებული წესრიგი , საზოგადოებრივი ქცევის ტრადიციულად დაგენილი წესები , რომელიც სოციალური პრაქტიკის ჯგუფის მიერ არაფორმალურად რეგულირდება ), 2. და

სინონიმები