ონლაინ ლექსიკონი

Back

use


ზმნა

Universal
 • გამოყენება, მოხმარება, სარგებლობა;
 • მოქცევა, მოპყრობა;
 • დახარჯვა;
 • გამოფიტვა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ხმარება, გამოყენება, სარგებლობა;
 • სარგებელი, ხეირი;
 • ჩვეულებრივი პრაქტიკა;

Universal
 • free use - თავისუფალი სარგებლობა (შეუზღუდავი);
 • in use - ხმარებაში, ხმარებული, მიღებული;
 • in daily use - ხშირად ხმარებული, გამოყენებული;
 • out of use - ხმარებიდან გამოსული;
 • to be in use - ხმარებაში ყოფნა;
 • (to fall) uot of use - ხმარებიდან ამოღება;
 • განდევნა;
 • to make use of - გამოყენება, სარგებლობა;
 • to have the use of - სარგებლობა, ხმარება;
 • to lose the uise of - გამოყენების უნარის დაკარგვა;
 • to put to use - სარგებლობა, გამოყენება;
 • of use - სასარგებლო, მარგებელი, ვარგისი;
 • of no use - უსარგებლო, ურგები, უვარგისი;
 • there is no use - გამოუსადეგარი;
 • is there any use- ღირს კიჩვეულება, წესი, ზნე;
 • use and wont - დადგენილი წესი;
 • there is no use to cry over spilt milk - {ანდ} დაქცეული რძის გამო ტირილს რარა აზრი აქვს = მკვდარი ვის გაუცოცხლებია ტირილითა და ვიშითა;

Universal
 • it used to be said - ჩვეულებრივ ამბობდნენ;
 • he used to come at the o'clock - ის ჩვეულებრივ ათ საათზე მოდიოდა;
 • there used to be a house - აქ წინათ სახლი იდგა;
 • to use up - გამოყენება;
 • used up - ღონმიხდილი, გასავათებული.

Economics
 • 1. 1) სარგებელი, 2) გამოყენება;
 • 2. 1) გამოყენება, 2) ხმარება, მოხმარება, გამოყენება, 3) ხარჯვა.

სინონიმები