ონლაინ ლექსიკონი

Back

drill


ნათარგმნია drill სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
 • ბურღვა, ხვრეტა.

ზმნა

Universal
 • სწავლება, გაწვრთნა, გაწაფვა;
 • სამწყობრო სწავლების გავლა.

ზმნა

Universal
 • მწკრივად თესვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ბურღი, საბურღი ჩარხი;

არსებითი სახელი

Universal
 • სამწყობრო სწავლება;
 • მუშტვრა, სამხედრო წვრთნა;
 • ვარჯიში, ტრენირება;
 • ფიზკულტურა;

არსებითი სახელი

Universal
 • კვალი (ნახნავისა);
 • მწკრივებად სათესი მანანა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ტიკი (ქსოვილისა).

ატრიბუტული

Universal
 • სასწავლო;

სინონიმები

ანტონიმები