ონლაინ ლექსიკონი

Back

work

გამოთქმა: /wəːk/

ზმნა

Universal
 • მუშაობა (at, on);
 • რაიმე სპეციალობაში მუშაობა;
 • მოქმედება;
 • მართვა;
 • ამუშავება, მოძრაობაში მოყვანა;
 • ექსპლოატაციის გაწევა, ექსპლოატირება;
 • საწარმოს გაძღოლა;
 • თავის გატანა;
 • წინ წაწევა;
 • გაღწევა;
 • გზის გაკაფვა;
 • გახსნა, გამოხსნა;
 • თავის დაღწევა, გადარჩენა, გათავისუფლება (to work losse, to work free);
 • გამოწვევა;
 • ქარგვა;
 • შემოყვანა;
 • შესაბამობა;
 • თავიდან მოშორება, გათავისუფლება;
 • ვალის ანაზღაურება (მუშაობით);
 • ჯავრის ამოყრა;
 • გამოფიტვა;
 • გეგმის, პროექტის დამუშავება;
 • გაწყობა, გამოყვანა;
 • გამოწვევა;
 • აღძვრა;

არსებითი სახელი

Universal
 • მუშაობა;
 • სამუშაო;
 • ექსპლუატაციის გაწევა, ექსპლოატირება;
 • {ხატ} ჯანდრში გატარება, ხათაბალაში ჩავარდნა;
 • საქმე, მოქმედება, საქციელი;
 • ნაწარმოები, თხზულება, შრომა;

მრავლობითი

Universal
 • საზოგადოებრივი სამუშაოები (მშენებლობა და მისთანანი - public works);
 • ნაგებობა, სიმაგრე;
 • მექანიზმი;

ატრიბუტული

Universal
 • მუშის, მუშათა, მუშური;

Universal
 • at work - მუშაობისას;
 • in work - სამუშაოს მქონე;
 • out of work - უმუშევარი;
 • job work - სანარდო სამუშაო;
 • hard work - მძიმე სამუშაო;
 • warm work - სახიფათო სამუშაო;
 • welfare work - ღონისძიებები მუშათა ცხოვრების გასაუმჯობესებლად;
 • to be hard at work - დაძაბულად მუშაობა;
 • to set to work - სამუშაოსათვის ხელის მიყოფა;
 • to do poor work - ცუდად მუშაობა;
 • to knock off work - მუშაობის შეწყვეტა;
 • to strike work - გაფიცვა;
 • to be looking for work - სამუშაოს ძებნა;
 • to give somebody the works - {ამერ} {ჟარგ} უხეშად მოპყრობა;
 • to make short work of - თავის გართმევა;
 • research work - კვლევითი მუშაობა;
 • learned work - მეცნიერული ნაშრომი;
 • a beautiful (fine) piece of work - მშვენიერი ნაწარმოები, მშვენიერი ნივთი;
 • work of art - ხელოვნების ნაწარმოები;
 • complete works - თხზულებათა სრული კრებული;

Universal
 • relief works - საზოგადოებრივი სამუშაოები უმუშევართათვის;

Universal
 • repetition work - მასობრივი წარმოება;

Universal
 • to work at high (at low) pressure - ენერგიულად (უგულოდ, ზანტად) მუშაობა;
 • to work to rule - იტალიური გაფიცვის ჩატარება;
 • to work in distemper (in oils) - {მხატვ} ტემპერათი (ზეთის საღებავებით) მუშაობა;
 • to work (wrought, wrought) - დამუშავება, გამოყვანა, მოპირკეთება;
 • to work against - წინააღმდეგ მუშაობა;
 • to work in - ჩადგმა;
 • to work off - მთლიანად გაყიდვა, გასაღება;
 • to work one's bad temper - ჯავრის ამოყრა (on);
 • to work out - გამოხატვა (ციფრებში), ამოცანის ამოხსნა;
 • to work up (wrought, wrought) - დამუშავება.

Economics
 • 1. 1) მუშაობა, სამუშაო, შრომა, 2) ნაკეთობა, ნაწარმი, 3) დამუშავება;
 • 2. 1) მუშაობა, მოქმედება, 2) მოძრაობაში მოყვანა (ქმედებაში), 3) მართვა, 4) დამუშავება, შემუშავება, 5) წაყვანა (წარმოების), 6) ექსპლუატაცია (შახტის), 7) დამუშავება.

სინონიმები

ანტონიმები