ონლაინ ლექსიკონი

Back

subject


ზმნა

Universal
 • დამორჩილება, დაქვემდებარება;
 • დაპყრობა;
 • გავლენის მოხდენა (to).

არსებითი სახელი

Universal
 • თემა, სიუჟეტი, შინაარსი;
 • საგანი (საუბრისა, გამოკვლევისა და მისთანანი);
 • მიზეზი, საბაბი (for);
 • {გრამ} ქვემდებარე;
 • ქვეშევრდომი;
 • სუბიექტი;

Universal
 • tetchy subject - საჩოთირო თემა;
 • keep to subject - თემას გაყოლა, მიდევნა;
 • to traverse a subject - საკითხის ყოველმხრივ განხილვა;
 • to dismiss the subject - საკითხის განხილვის შეწყვეტა;
 • to wander from subject to subject - თემას გადახვევა;
 • to change the subject - საუბრის თემის შეცვლა;
 • on the subject of - თემაზე, გამო;

Universal
 • 2adjective
 • მიდრეკილების მქონე (for);
 • დაქვემდებარებული (to);
 • ხელქვეითი, დამორჩილებული;
 • საცდელი;

Universal
 • subject to damage - ადვილად გასაფუჭებელი;
 • the arrangement is subject to your approval - საქმე უნდა დამტკიცდეს თქვენს მიერ;

Law
 • 1) ქვეშმედომი;
 • 2)საგანი ( ხელშეკრულების, სარჩელის და ა.შ.);
 • 3) სუბიექტი;
 • 4) ობიექტი;
 • 5)თემა, შეკითხვა, საგანი;
 • 6) ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა;
 • 7) დამორჩილება|დაქვემდებარებული, დამოკიდებული,ხელქვეითი;
 • 8)დაქვემდებარებული, მდამოკიდებული რაიმეზე, რამეზე, ვი

სინონიმები

ანტონიმები