ონლაინ ლექსიკონი

Back

survey


ზმნა

Universal
 • მიმოხილვა, დათვალიერება, გამოკვლევა, შემოწმება;
 • ტოპოგრაფიული აგეგმა, გამოკვლევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • დათვალიერება, მიმოხილვა, გასინჯვა;
 • გამოკვლევა;
 • გამოკვლევის ანგარიში;
 • ტოპოგრაფიული გეგმა, გეგმა, რუკა;
 • ტოპოგრაფიული სამმართველო;

Economics
 • 1. 1) მიმოხილვა, 2) ინსპექტირება, 3) საბაჟო შემოწმება, 4) კვლევის ანგარიში, 5) გეგმა;
 • 2. 1) მიმოხილვა, კვლევა, 2) ინსპექტირება.

Law
 • დათვალიერება, შემოწმება, გამოკვლევა, ინსპექტირება, დაკვირვება

Marketing
 • 1. 1) მიმოხილვა, კვლევა;
 • დათვალიერება, შემოწმება, 2) ინსპექტირება, გამოკვლევა, 3) გამოკითხვა, ანკეტირება, გამოკვლევა (პირველადი სოციალოგიური ინფორმაციის შეგროვების მეთოდი ადამიანთა გარკვეული ჯგუფისადმი (რესპონდენტებისადმი) კითხვების დასმის გზით);
 • 2. 1) შე

სინონიმები