ონლაინ ლექსიკონი

Back

DAB


ზმნა

Universal
 • მსუბუქად შეხება, მსუბუქად დარტყმა;
 • წასმა;
 • საღებავის წასმა.

არსებითი სახელი

Universal
 • მსუბუქი შეხება, მსუბუქი დარტყმა;
 • ნაცხი;
 • ლაქა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ქამბალა, სვია (თევზი).

არსებითი სახელი

Universal
 • {სალ} მცოდნე, საქმის მცოდნე, ოსტატი.

Universal
 • {შემოკლ} Data Acquisition Board
 • მონაცემთა ნაკრების პლატა.

Economics
 • წვეთი, ოდნავ, ცოტა

სინონიმები