ონლაინ ლექსიკონი

Back

dredge


ნათარგმნია dredge სინონიმები

ზმნა

Universal
  • მიწის ამოღება, მიწის ამოხაპვა.

ზმნა

Universal
  • ფქვილის მოყრა, შაქრის მოყრა.

არსებითი სახელი

Universal
  • {ტექ} მიწახაპია, ექსკავატორი;

სინონიმები