ონლაინ ლექსიკონი

Back

flaw

გამოთქმა: /flɔː/

ზმნა

Universal
  • სკდომა, დასკდომა, ბზარვა, ხეთქვა;
  • გაფუჭება, წახდენა;
  • {იურ} გაუქმება.

არსებითი სახელი

Universal
  • ბზარი, ნაბზარი, ნაპრალი;
  • ნაკლი, ნაკლოვანება, ზადი, წუნი, მანკი;
  • ლაქა, ნიშანი;
  • დაუდევრობა, შეცდომა;

არსებითი სახელი

Universal
  • ქარის ძლიერი დაბერვა, გრიგალი.

Law
  • ნაკლი, დეფექტი | გაუქმება, არამოქმედად გამოცხადება

სინონიმები