ონლაინ ლექსიკონი

Back

hang up


ნათარგმნია hang up სინონიმები

Universal
  • დაყოვნება, ზლაზვნა;
  • გაღიზიანება, გაჯავრება

Economics
  • რთულადრეალიზებადი ფასიანი ქაღალდებით გადატვირთვა

სინონიმები