ონლაინ ლექსიკონი

Back

initiate


ზმნა

Universal
  • დაწყება, შედგომა, ხელის მიყოფა;
  • ინიციატივის გამოჩენა;
  • გაზიარება, განდობა (საიდუმლოებისა);
  • მიღება, შემოყვანა (საზოგადოებაში).

ზედსართავი

Universal
  • გაზიარებული, განდობილი (საიდუმლოება);
  • მიღებული (საზოგადოებაში).

Economics
  • 1) შეყვანა (თანამდებობაში და ა.შ.), 2) წევრობაში მიღება, 3) დაწყება, 4) ინიციატივის წარდგენა.

Law
  • 1. დაწყება, დაფუძნება;
  • 2. რაიმეს მიძღვნა

სინონიმები

ანტონიმები

  • uninitiate