ონლაინ ლექსიკონი

Back

part

გამოთქმა: /pɑːt/

ზმნა

Universal
 • გაყოფა, განაწილება;
 • გაწევ-გამოწევა;
 • გზიდან ჩამოცლა;
 • განშორება, გამოთხოვება, დაშლა;
 • თმის გაყოფა;
 • არაქვეითად წასვლა;
 • კვდომა;
 • განშორება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ნაწილი;
 • სხეულის ნაწილი;
 • ორგანო;
 • ნაწილი (წიგნში);
 • ნაკვეთი;
 • მონაწილეობა, წილი, ნაწილი;
 • მხარე (კამათში და მისთანანი);
 • მოვალეობა, საქმე;
 • როლი;
 • სათადარიგო ნაწილი;
 • {მუს} პარტია, ხმა;

არსებითი სახელი

Universal
 • თანასწორობა, ტოლობა, თანაბრობა;

მრავლობითი

Universal
 • ადგილი, მხარე;
 • {მოძვ} ნიჭი, უნარი;

ატრიბუტული

Universal
 • ნორმალური, საშუალო.

Universal
 • a great part - დიდი ნაწილი;
 • the better part - უმრავლესობა, დიდი ნაწილი;
 • in part - ნაწილობრივ;
 • for the most part - მეტწილად;
 • უმთავრესად;
 • ჩვეულებრივ;
 • part and percl - განუყრელი, აუცილებელი ნაწილი;
 • part of speech - {გრამ} მეტყველების ნაწილი;
 • the parts - სასქესო ორგანოები;
 • to bear (to take) part in - მონაწილეობის მიღება;
 • for my part - ჩემი მხრივ;
 • on the part of - სახელით;
 • to take the part fo - ვისიმე მხარეზე დადგომა;
 • to take part with - მხარის დაჭერა;
 • I gave done my part - (მე) გავაკეთე ჩემი საქმე;
 • to act (to play) a part - როლის თამაში, თავის მოჩვენება;
 • pale part - უმნიშვნელო;

Universal
 • in these parts - ამ მხარეში;
 • a man of patrs - ნიჭიერი, უნარიანი;
 • to take in bad part - წყენა, განაწყენება, გულს დაკლება;
 • to have neither part nor lot in - საერთო არაფერი აქვს;

Universal
 • to part from - წასვლა;
 • to part with - გამოთხოვება;
 • გაშვება (მოსამსახურისა).

Universal
 • on a par (with) - თანაბრად, თანასწორა, თანატოლად, ნომიმალური ღირებულება;
 • above (below) par - ნომინალური ღირებულების ზემოთ (ქვენოთ);
 • at par - ნომინალური ღირებულებით;
 • ნომინალური რაოდენობა, ხარისხი, მდგომარეობა;
 • on a par - საშუალოდ;
 • abopve (below) par - ნორმალურს ზემოთ (ქვემოთ);
 • I feel below par - გუნებაზე არა ვარ;

Economics
 • 1. 1) ნაწილი, წილი, 2) ეგზემპლარი (გადასაპირებელი თამასუქის), 3) მხარე, 4) მონაწილეობა, 5) როლი, მნიშვნელობა;
 • 2. 1) გაყოფა, გამოყოფა, 2) მიცემა, 3) განშორება.

Law
 • 1) ნაწილი, წილი, მონაწილეობა;
 • 2)ეგზემპლარი;
 • 3)მხარე;
 • 4)ნაწილობრივი, არასრული.

სინონიმები