ონლაინ ლექსიკონი

Back

like


ზმნა

Universal
 • სიყვარული, ტრფობა, მოწონება, თვალში მოსვლა;

არსებითი სახელი

Universal
 • რაღაც მსგავსი, სადარი, თანასწორი, ტოლი, თანაბარი, ერთგვარი;

ზმნისართი

Universal
 • ასე, ამის მსგავსად;

ზედსართავი

Universal
 • მსგავსი, სადარი;
 • ერთნაირი, ერთგვარი, თანაბარი;
 • შესაძლებელი, მოსალოდნელი, დასაჯერებელი;

Universal
 • and the like - და სხვა მისთანანი;
 • or the like - ან რაიმე მსგავსი;
 • did you ever see the like of it- რაიმე ამის მსგავსი გინახავთ?
 • will never do the like again - ამის მსგავსს არაფერს ჩავიდენ;
 • like cures like - {ხატ} მსგავსი მსგავსით იკურნება = ჭირი ჭირს გაართობსო;
 • to requite (to return) like for like - {ხატ} იმავეთი გადახდა (სამაგიეროსი);

Universal
 • something like 100 rubles - დაახლოებით 100 მანეთი;
 • what is he (it) like? - რას წარმოადგენს იგი (ის)?

Universal
 • very like, like enough - სავსებით შესაძლებელია, მოსალოდნელია, {ჟარგ} ასე ვთქვათ.

Universal
 • 1) noun, plural
 • სიმპათია;
 • მიდრეკილება, ხალისი, სიყვარული;

Universal
 • likes and dislikes - სიმპთიები და ანთიპათიები;

Universal
 • I like him - მომწონს ის;
 • I should like - ვინდომებდი;
 • as you like - როგორც გენებოს.

სინონიმები

ანტონიმები