ონლაინ ლექსიკონი

Back

bid

გამოთქმა: /bɪd/

არსებითი სახელი

Universal
 • ფა­სის შე­თა­ვა­ზე­ბა;
 • გა­ნაც­ხა­დი (აუ­ცი­ონ­ზე, სა­ჯა­რო ვაჭ­რო­ბა­ზე);
 • შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი ფა­სი;
 • {ამერ} და­პა­ტი­ჟე­ბა, მოწ­ვე­ვა.

Universal
 • 1) verb (bade;
 • bidden, bid)
 • შე­თა­ვა­ზე­ბა (ფა­სი­სა);
 • ბრძა­ნე­ბა, ბრძა­ნე­ბის გა­ცე­მა;
 • სტუმ­რე­ბის და­პა­ტი­ჟე­ბა;
 • {მოძვ} თხოვ­ნა;

Universal
 • to bid fair - და­პი­რე­ბა (პირ­დე­ბა);
 • do as you are bid (den) - ისე მო­ი­ქე­ცით, რო­გორც გიბ­რძა­ნეს;
 • to bid against, to bid up - ფა­სე­ბის მო­მა­ტე­ბა;

Economics
 • 1. 1) ფასის შეთავაზება (აუქციონზე);
 • 2) განაცხადი (აუქციონზე, შეთავაზებული ფასი, აუქციონი, შეთავაზება);
 • 3) დანამატი ფასზე;
 • 4) აუქციონი;
 • 5) პრეტენზია;
 • მაძიებლობა. 2. 1) ფასის შეთავაზება (აუქციონზე), 2) ფასის გაზრდა (against/up)

Law
 • შეთავაზებული ფასი ( აუქციონზე);
 • მიწოდების ან დაქირავების შეთავაზების შესრულება გარკვეული ფასით ( ვაჭრობაზე) || ფასის შეთავაზება ( აუქციონზე;
 • ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღება

Marketing
 • 1. 1) წინადადება;
 • განაცხადი ა) (ფასის შეთავაზება) ბ) (შეთავაზება კონტრაქტის დადებაზე, ე.ი. შეთავაზება რაიმე სახის სამუშაოს შესრულებაზე ან რაიმე საქონლის დადებაზე გარკვეულ ფასად);
 • 2) 2.ა) ფასის შეთავაზება (განსაკუთრებით აუქციონზე ან კონკურსი კონტრაქტის გ

სინონიმები