ონლაინ ლექსიკონი

Back

statement

გამოთქმა: /ˈsteɪtm(ə)nt/

არსებითი სახელი

Universal
 • ცნობება, უწყება, შეტყობინება;
 • განცხადება;
 • მტკიცება, დამტკიცება;
 • ოფიციალურად განცხადება;
 • ოფიციალური ანგარიში;
 • ბიულეტენი;

Universal
 • to make a statement - შეტყობინება, ცნობება;
 • specific statement - გარკვევით ფორმულირებული მტკიცება;
 • a sweeping statement - უსაფუძვლო მტკიცება.

Economics
 • 1) გამოთქმა, განცხადება, 2) გადმოცემა, თხრობა, 3) მტკიცება, 4) ანგარიში, 5) ანგარიში ანგარიშების მდგომარეობის შესახებ, 6) უწყისი, 7) ცხრილი, 8) ხარჯთაღრიცხვა, 9) სპეციფიკაცია, 10 ) კონსტიტუციონირება.

Law
 • 1. განცხადება;
 • მტკიცება;
 • გადმოცემა;
 • ფორმულირება;
 • 2. ჩვენება;
 • ჩვენების მიცემა;
 • 3. გადაწყვეტილების მოტივაცია;
 • 4. ანგარიში;
 • ბალანსი;
 • 5. უწყება;
 • გათვლა;
 • ხარჯთაღრიცხვა.

Marketing
 • დადგენილება ("გაყიდვების" კანონის თანახნად, 1979, რომელიც არეგულირებს ინგლისური სამართლის სისტემაში გაყიდვებს, რწმუნებამ რომელიც წარმოადგენს ან არ წარმოადგენს გარიგების ნაწილს (მხარეების მიზნების მიხედვით);
 • განსხვავდება განცხადებისაგან შედეგზე მითითების გ

სინონიმები