ონლაინ ლექსიკონი

Back

made-to-order


ნათარგმნია made-to-order სინონიმები ანტონიმები

Marketing
  • შეკვეთადი (შესაკვეთი), (წარმოებული) შეკვეთით (პროდუქტის შესახებ, რომელიც დამზადებულია მომხმარებლის სპეციალური შეკვეთის შედეგად მისი მოთხოვნების გათვალისწინებით)

სინონიმები

ანტონიმები