ონლაინ ლექსიკონი

Back

nerve


ნათარგმნია nerve სინონიმები

ზმნა

Universal
 • ძალის შემატება, გულადობის მომატება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ნერვი;

მრავლობითი

Universal
 • ნერვულობა, ნერვიულობა;
 • ნერვული მდგომარეობა;
 • ძალა, ენერგია;
 • {სალ} თავხედობა, კადნიერება;
 • {ბოტ} ძარღვი;

ატრიბუტული

Universal
 • ნერვების, ნერვული;

Universal
 • afferent nerve - ცენტრისკენული (მგრძნობიარე) ნერვები;
 • efferent nerves - მამოძრავებელი ნერვები;
 • visual (sympathetic) nerves - მხედველობის ნერვები;
 • to get on one's nerves - ნერვებზე მოქმედება;
 • to set one's nevers on edge - გაღიზიანება;
 • iron nerves, nerves of steel - რკინის ნერვები;
 • to suffer from nerves - ნერვების მოშლილობის ქონა;
 • მხნეობა, სიმშვიდე, გულოვნება;
 • to have the nerve to do something - გამბედაობის ქონა რაიმეს გასაკეთებლად;
 • to lose one's nerve - შეშინება, დაფრთხობა;
 • to strain every nerve - ძალ-ღონის დაძაბვა, მთელი ძალ-ღონის მონდომება;
 • to have the nerve to do something - თავხედობის ქონა რაიმეს გასაკეთებლად;

Universal
 • to nerve oneself - ძალ-ღონის მოკრება.

სინონიმები