ონლაინ ლექსიკონი

Back

pick up


ნათარგმნია pick up სინონიმები

Universal
  • შერჩევა, ამორჩევა, შეხამება, აკრეფა, ალაგება

Economics
  • მგზავრის აყვანა

სინონიმები