ონლაინ ლექსიკონი

Back

plead

გამოთქმა: /pliːd/

ზმნა

Universal
 • თხოვნით მიმართვა;
 • შუამდგომლობა (for);
 • დაცვა, შენარჩუნება (for);
 • წინააღმდეგ გამოსვლა (against);
 • განცხადების გაკეთება (სასამართლოში);

Universal
 • to plead (not) guilty - თავის დანაშაულად (არ) ცნობა;
 • დამცველის როლში გამოსვლა;
 • დაცვა;
 • დამოწმება.

Economics
 • 1) განცხადება (სასამართლოში), 2) სასამართლო საქმის წაყვანა (ადვოკატის შესახებ), 3) სარჩელის გასაჩივრება/აპელაციის შეტანა.

Law
 • განცხადება (სასამართლოში);
 • შეჯიბრობითობის ფურცლის მიცემა;
 • სარჩელით პრეტენზიის წამოყენება;
 • ბრალდებაზე პასუხის გაცემა;
 • რაიმეზე დაყრდნობა;
 • სასამართლო საქმის წარმოება (ადვოკატის შესახებ) (a cause)(სასამართლოში)

სინონიმები